Zoznam slovenských dvojpísmenkových domén


Google

Vlastný vyhľadávací nástroj

26.sk

29.sk

31.sk

38.sk

41.sk 43.sk 51.sk 58.sk 62.sk 64.sk 65.sk 71.sk 76.sk 79.sk 7b.sk 81.sk 83.sk 84.sk 91.sk 97.sk a8.sk ji.sk l2.sk o1.sk qf.sk qg.sk qj.sk qk.sk ql.sk qy.sk qz.sk v4.sk x7.sk x8.sk x9.sk xm.sk yb.sk yc.sk yg.sk yh.sk yj.sk yk.sk yl.sk yv.sk yx.sk zq.sk